• me: guess who i woke up next to this morning?
  • friend: oh my god, no way! who?
  • me: Calum Hood it was so romantic
  • friend:
  • me:
  • friend:
  • me:
  • friend: your poster fell do-
  • me: yep
112 notes
Nije se nadala da će jedan običan stranac, na koga je slučajno naletjela, postati neko bez koga ona ne može da živi.

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via niciji-kao-tvoj)

342 notes